Εκκλησιαστικοί λόγοι

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183216 762 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκκλησιαστικοί λόγοι
Αιώνας:
ΙΗ΄
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει εκκλησιαστικούς λόγους π.χ. Λόγος για την Κυριακή των Βαίων, Λόγος για το Σάββατο του δικαίου Λαζάρου κ.α.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια.Στάχωση απο στέρεο- συμπιεσμένο χαρτί και δέρμα με επίχρυσα επιτυπώματα. Τα φύλλα 80r και 252r-v είναι λευκά. Ο κώδικας φέρει ερυθρά επίτιτλα και ερυθρά με τέχνη δουλεμένα πρωτογράμματα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17x23,2
Αριθμός σελίδων:
φφ. 252
Ταξιθετικός αριθμός:
49
Σημειώσεις:
Στην αρχή των άγραφων φύλλων 80v και 112r-v διάφοροι λογαριασμοί με ημερομηνίες: 1836 Ιουλίου 10 ( φ. 80v) και 1835 Ιανουαρίου 13 (: φ. 112r).
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.