Θεοτόκος

Manuscript uoadl:183217 774 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Θεοτόκος
Century:
ΙΣΤ΄
Description:
Ο κώδικας περιέχει υμνογραφικά κείμενα αφιερωμένα στη Θεοτόκο.
Additional info:
Αστάχωτος κώδικας. Ο τίτλος του κειμένου στο φ.3r και το πρωτόγραμμα Δ είναι ερυθρά.
Material:
Paper
Dimensions:
9,3x12,3
Number of pages:
φφ.4
Usher Number:
50

1


2


3


4


5


6