Θεοτόκος

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183217 1048 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεοτόκος
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει υμνογραφικά κείμενα αφιερωμένα στη Θεοτόκο.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτος κώδικας. Ο τίτλος του κειμένου στο φ.3r και το πρωτόγραμμα Δ είναι ερυθρά.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
9,3x12,3
Αριθμός σελίδων:
φφ.4
Ταξιθετικός αριθμός:
50

1


2


3


4


5


6