Τάξις διακονική

Manuscript uoadl:183223 710 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τάξις διακονική
Century:
ΙΘ΄
Year of publication:
1814
Description:
Ο κώδικας περιέχει διακονικές τάξεις.
Additional info:
Κατάσταση καλή.Βιβλιοδεσία με δέρμα στη ράχη.Ερυθρογραφία στα αρχικά, στους τίτλους και τις οδηγίες.
Material:
Paper
Dimensions:
13x18
Number of pages:
φφ.57
Usher Number:
56
Notes:
φ.57: 1814 μαρτίου θ΄./ Τέλος της διακονηκείς τάξεως/ και τω Θεώ δόξα.
The digital material of the item is not available.