Τάξις διακονική

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183223 712 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τάξις διακονική
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1814
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει διακονικές τάξεις.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή.Βιβλιοδεσία με δέρμα στη ράχη.Ερυθρογραφία στα αρχικά, στους τίτλους και τις οδηγίες.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
13x18
Αριθμός σελίδων:
φφ.57
Ταξιθετικός αριθμός:
56
Σημειώσεις:
φ.57: 1814 μαρτίου θ΄./ Τέλος της διακονηκείς τάξεως/ και τω Θεώ δόξα.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.