Του ταπεινού μητροπολίτου φιλαδελφείας γαβριήλ, επιτρόπου και εξάρχου πατριαρχικού, συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων

Manuscript uoadl:183224 739 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Του ταπεινού μητροπολίτου φιλαδελφείας γαβριήλ, επιτρόπου και εξάρχου πατριαρχικού, συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων
Century:
ΙΖ΄
Description:
Το χειρόγραφο περιλαμβάνει συνταγμάτιον για τα άγια και ιερά μυστήρια.
Additional info:
Στάχωση παλαιά απο λευκή περγαμηνή. Κατάσταση κακή, εκτεταμένες φθορές απο έντομα. Πρόκειται περί εντύπου βιβλίου, του οποίου τα φφ 1-4 και 57-58 που είχαν εκπέσει, αντικαταστάθηκαν από χειρόγραφα φύλλα που αντιγράφουν τα εκλιπόντα φύλλα του βιβλίου.
Material:
Paper
Dimensions:
14x19 εκ.
Number of pages:
φφ.59
Usher Number:
57
Notes:
Στο παράφυλλο της σταχώσεως με μολύβι: Εν Βενετία παρά Ιωάννη Αντωνίω/ τω Πινέλλω αχ΄(1600)/ (Μετετυπώθη το 1691 εις τυπο. Γλυκ./ Ιωαν. Αβράμιος)
The digital material of the item is not available.