Του ταπεινού μητροπολίτου φιλαδελφείας γαβριήλ, επιτρόπου και εξάρχου πατριαρχικού, συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183224 741 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Του ταπεινού μητροπολίτου φιλαδελφείας γαβριήλ, επιτρόπου και εξάρχου πατριαρχικού, συνταγμάτιον περί των αγίων και ιερών μυστηρίων
Αιώνας:
ΙΖ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιλαμβάνει συνταγμάτιον για τα άγια και ιερά μυστήρια.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση παλαιά απο λευκή περγαμηνή. Κατάσταση κακή, εκτεταμένες φθορές απο έντομα. Πρόκειται περί εντύπου βιβλίου, του οποίου τα φφ 1-4 και 57-58 που είχαν εκπέσει, αντικαταστάθηκαν από χειρόγραφα φύλλα που αντιγράφουν τα εκλιπόντα φύλλα του βιβλίου.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14x19 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ.59
Ταξιθετικός αριθμός:
57
Σημειώσεις:
Στο παράφυλλο της σταχώσεως με μολύβι: Εν Βενετία παρά Ιωάννη Αντωνίω/ τω Πινέλλω αχ΄(1600)/ (Μετετυπώθη το 1691 εις τυπο. Γλυκ./ Ιωαν. Αβράμιος)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.