Προσευχητάριον

Manuscript uoadl:183225 700 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Προσευχητάριον
Author:
Αικατερίνη Αναστασίου
Century:
τέλη 19ου
Year of publication:
1886-1893
Description:
Ο κώδικας περιέχει μερικά κατανυκτικά τροπάρια, τα οποία ερευνήθησαν απο κάποια εκκλησιαστικά βιβλία και ωφελούν αυτούς που επιθυμούν την κατάνυξη.
Additional info:
Συσταχωμένα χειρόγραφα περιέχοντα κανόνες και τροπάρια καραμανλίδικα κυρίως, αλλά και ελληνικά. Γραφή:Ερυθρογραφία στα αρχικά και στους τίτλους. Το χρώμα της μελάνης είναι μαύρο, πλήν των φφ. 41v-52v και 56-58v που είναι σε μελανί χρώμα. Οι σελίδες κάθε χειρογράφου αριθμούνται απο το χέρι του γραφέως. Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με δέρμα στη ράχη.
Material:
Paper
Dimensions:
17x23 εκ.
Number of pages:
φφ.58
Usher Number:
58
Notes:
φ.8v:Τέλος και δόξα Θεω/ Αικατερίνα Αναστασιάδης.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60