Προσευχητάριον

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183225 1544 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσευχητάριον
Συγγραφέας:
Αικατερίνη Αναστασίου
Αιώνας:
τέλη 19ου
Έτος έκδοσης:
1886-1893
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει μερικά κατανυκτικά τροπάρια, τα οποία ερευνήθησαν απο κάποια εκκλησιαστικά βιβλία και ωφελούν αυτούς που επιθυμούν την κατάνυξη.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Συσταχωμένα χειρόγραφα περιέχοντα κανόνες και τροπάρια καραμανλίδικα κυρίως, αλλά και ελληνικά. Γραφή:Ερυθρογραφία στα αρχικά και στους τίτλους. Το χρώμα της μελάνης είναι μαύρο, πλήν των φφ. 41v-52v και 56-58v που είναι σε μελανί χρώμα. Οι σελίδες κάθε χειρογράφου αριθμούνται απο το χέρι του γραφέως. Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με δέρμα στη ράχη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17x23 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ.58
Ταξιθετικός αριθμός:
58
Σημειώσεις:
φ.8v:Τέλος και δόξα Θεω/ Αικατερίνα Αναστασιάδης.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60