Προσευχητάριον (καραμανλίδικο)

Manuscript uoadl:183226 734 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Προσευχητάριον (καραμανλίδικο)
Author:
Αικατερίνη Αναστασίου
Century:
ΙΘ΄
Year of publication:
1889
Description:
Ο κώδικας αποτελεί καραμανλίδικο προσευχητάριο.
Additional info:
Γραφή: Ερυθρογραφία στα αρχικά γράμματα και τους τίτλους. Το χρώμα της μελάνης είναι κυανό, πλήν των φύλλων 9-14 όπου είναι μαύρο. 16 σελίδες αριθμούνται απο το χέρι του γραφέως. Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με δέρμα στη ράχη.
Material:
Paper
Dimensions:
17,4x 23,2 εκ.
Number of pages:
φφ.16
Usher Number:
59
Notes:
φ.6: Ο φύλαξ της οικουμένης Αικατερίνα/ Αναστασίους 1889/ Οκτοβρίου 24.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16