Προσευχητάριον (καραμανλίδικο)

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183226 733 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσευχητάριον (καραμανλίδικο)
Συγγραφέας:
Αικατερίνη Αναστασίου
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1889
Περιγραφή:
Ο κώδικας αποτελεί καραμανλίδικο προσευχητάριο.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Γραφή: Ερυθρογραφία στα αρχικά γράμματα και τους τίτλους. Το χρώμα της μελάνης είναι κυανό, πλήν των φύλλων 9-14 όπου είναι μαύρο. 16 σελίδες αριθμούνται απο το χέρι του γραφέως. Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με δέρμα στη ράχη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,4x 23,2 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ.16
Ταξιθετικός αριθμός:
59
Σημειώσεις:
φ.6: Ο φύλαξ της οικουμένης Αικατερίνα/ Αναστασίους 1889/ Οκτοβρίου 24.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16