Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες

Manuscript uoadl:183244 932 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες
Author:
Καρανικολάου Νεόφυτος
Century:
ΙΘ΄
Description:
Το χειρόγραφο περιέχει την Ιστορία του Θουκυδίδη με διάστιχες ερμηνείες.
Additional info:
Γραφή με μαύρη μελάνη. Χάρτης παχύς. Κατάσταση καλή. Στάχωση αρχική, απο καστανό ανοιχτό δέρμα πάνω σε χάρτινες πινακίδες με διακοσμητικά ανθέμια και τρεις τριπλές γραμμές ως πλαίσια. Αρίθμηση φύλλων απο των ίδιο το γραφέα.
Material:
Paper
Dimensions:
19x26
Number of pages:
φφ.156
Usher Number:
77
Notes:
φ.143: Των του Θουκυδίδου τέλος,/ τω δε Θεώ ημών δόξα./ χίου νεοφύτου καρανι/κολάου πόνος.
The digital material of the item is not available.