Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183244 794 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θουκυδίδης με διάστιχες ερμηνείες
Συγγραφέας:
Καρανικολάου Νεόφυτος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει την Ιστορία του Θουκυδίδη με διάστιχες ερμηνείες.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Γραφή με μαύρη μελάνη. Χάρτης παχύς. Κατάσταση καλή. Στάχωση αρχική, απο καστανό ανοιχτό δέρμα πάνω σε χάρτινες πινακίδες με διακοσμητικά ανθέμια και τρεις τριπλές γραμμές ως πλαίσια. Αρίθμηση φύλλων απο των ίδιο το γραφέα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
19x26
Αριθμός σελίδων:
φφ.156
Ταξιθετικός αριθμός:
77
Σημειώσεις:
φ.143: Των του Θουκυδίδου τέλος,/ τω δε Θεώ ημών δόξα./ χίου νεοφύτου καρανι/κολάου πόνος.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.