Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών

Manuscript uoadl:183245 813 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών
Author:
Ιωάσαφ ιερομόναχος
Century:
ΙΖ΄
Year of publication:
1644
Description:
Το χειρόγραφο περιέχει μια ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών στην απλοελληνική
Additional info:
Ακέφαλο, λείπουν τα δύο πρώτα τετράδια (φφ1-15). Γραφή με μαύρη μελάνη, η οξύτητα της οποίας έχει καταστρέψει πολλά φύλλα. Ερυθρογραφίες στους τίτλους, τα πρωτογράμματα και αρχικά παραγράφων. Χάρτης παχύς.Κατάσταση μέτρια. Στάχωση νεώτερη κατεστραμμένη στη ράχη. Σταυρός στην αρχή και στο τέλος κάθε τετραδίου στο μέσο της άνω ώας. Στην άνω εξωτερική άκρη αναγράφεται ο αριθμός του τετραδίου στην αρχή και στο τέλος.
Material:
Paper
Dimensions:
16,2x24
Number of pages:
φφ.351
Usher Number:
78
Notes:
φ. 351v:έτους ζρνβ μηνι ιουλλίω ια: ιωάσαφ ιερομόναχος.
The digital material of the item is not available.