Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183245 669 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών
Συγγραφέας:
Ιωάσαφ ιερομόναχος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1644
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει μια ερμηνεία των κατά Κυριακήν Ευαγγελικών Περικοπών στην απλοελληνική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ακέφαλο, λείπουν τα δύο πρώτα τετράδια (φφ1-15). Γραφή με μαύρη μελάνη, η οξύτητα της οποίας έχει καταστρέψει πολλά φύλλα. Ερυθρογραφίες στους τίτλους, τα πρωτογράμματα και αρχικά παραγράφων. Χάρτης παχύς.Κατάσταση μέτρια. Στάχωση νεώτερη κατεστραμμένη στη ράχη. Σταυρός στην αρχή και στο τέλος κάθε τετραδίου στο μέσο της άνω ώας. Στην άνω εξωτερική άκρη αναγράφεται ο αριθμός του τετραδίου στην αρχή και στο τέλος.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,2x24
Αριθμός σελίδων:
φφ.351
Ταξιθετικός αριθμός:
78
Σημειώσεις:
φ. 351v:έτους ζρνβ μηνι ιουλλίω ια: ιωάσαφ ιερομόναχος.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.