Χωρίς τίτλο

Manuscript uoadl:183246 745 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Χωρίς τίτλο
Author:
Ιάκωβος ιεροδιάκονος
Century:
ΙΖ΄
Year of publication:
1695
Additional info:
Κατάσταση κακή, κατεστραμμένο στην αρχή κα στο τέλος. Στάχωση παλαιά, κατεστραμμένη. Τα φύλλα 50-54v είναι γραμμένα από άλλο χέρι με χρώμα μελάνης μαύρο.
Material:
Paper
Dimensions:
10,5x15,5
Number of pages:
φφ.114
Usher Number:
79
Notes:
φ.52: τέλος της παρούσης γραμματικής του αλεξάνδρου:/-διπλούν τον απλούν η κυήσασα λόγον,/διπλήν ρώσιν δίδου μοι τω γεγραφότι/ Ιακώβω Ιεροδιακόνω χίω.
The digital material of the item is not available.