Χωρίς τίτλο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183246 600 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χωρίς τίτλο
Συγγραφέας:
Ιάκωβος ιεροδιάκονος
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1695
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση κακή, κατεστραμμένο στην αρχή κα στο τέλος. Στάχωση παλαιά, κατεστραμμένη. Τα φύλλα 50-54v είναι γραμμένα από άλλο χέρι με χρώμα μελάνης μαύρο.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
10,5x15,5
Αριθμός σελίδων:
φφ.114
Ταξιθετικός αριθμός:
79
Σημειώσεις:
φ.52: τέλος της παρούσης γραμματικής του αλεξάνδρου:/-διπλούν τον απλούν η κυήσασα λόγον,/διπλήν ρώσιν δίδου μοι τω γεγραφότι/ Ιακώβω Ιεροδιακόνω χίω.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.