Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων

Manuscript uoadl:183311 1046 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων
Author:
(πιθανώς) Επιφάνειος Δημητριάδης
Century:
ΙΗ΄
Description:
Το παρόν χειρόγραφο περιλαμβάνει περιληπτικό πίνακα περιεχομένων για την ερμηνεία των αφορισμών του Ιπποκράτη καθώς και την ερμηνεία κατά λέξη των αφορισμών σε απλουστευμένη γλώσσα. Το κείμενο διαιρείται σε τρία μέρη.
Additional info:
Στάχωση απο συμπιεσμένο χαρτί αποτελούμενη στο εσωτερικό απο έντυπα φύλλα παλαιού Μηναίου.
Material:
Paper
Dimensions:
0,16x0,12
Number of pages:
φφ. 171
Usher Number:
6
Notes:
φ. 2v Ιατροσόφιον αρ.Δ. φ. 3 Γρηγορίου του εκ Ν. Σκοπέλου.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170