Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183311 1380 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους καταστρωθείσα εις πεζήν φράσιν παρά Μπαλάνου Βασιλοπούλου του εξ' Ιωαννίνων
Συγγραφέας:
(πιθανώς) Επιφάνειος Δημητριάδης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Περιγραφή:
Το παρόν χειρόγραφο περιλαμβάνει περιληπτικό πίνακα περιεχομένων για την ερμηνεία των αφορισμών του Ιπποκράτη καθώς και την ερμηνεία κατά λέξη των αφορισμών σε απλουστευμένη γλώσσα. Το κείμενο διαιρείται σε τρία μέρη.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση απο συμπιεσμένο χαρτί αποτελούμενη στο εσωτερικό απο έντυπα φύλλα παλαιού Μηναίου.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,16x0,12
Αριθμός σελίδων:
φφ. 171
Ταξιθετικός αριθμός:
6
Σημειώσεις:
φ. 2v Ιατροσόφιον αρ.Δ. φ. 3 Γρηγορίου του εκ Ν. Σκοπέλου.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170