Κτήματα (Υποφάκελος 664.2)

Subfolder uoadl:1833385 183 Read counter

Title:
Κτήματα (Υποφάκελος 664.2)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
664.2
Extent:
200 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικός ισολογισμός, μέτοχοι, συνέλευση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, πληρωμές, εντολές, Πανεπιστήμιο, λογιστής, λογαριασμός, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, οικία, φόρος οικοδομής, πλειστηριασμός, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αναφορά, Ανατομείο, Χημείο, οικοδομή, σχέδιο, συνεργασία, καθηγητές, επιτροπή, προαύλιο κατάστημα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Κ. Δεινοκράτης, αρχιτέκτονας, εργολαβία, όροι, προαύλιος χώρος, μετατροπές, έργα, υπολογισμοί, δαπάνες, υλικά, αμφιθέατρο, παραδόσεις, Χημεία, Ανατομία, έξοδα, εργολάβοι, προσφορές, επισκευές, χρωματισμός, σχέδιο, Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, σχεδιαγράμματα, κατασκευές, έπιπλα, συμφωνητικά, «Ο Έλλην Λαός», εφημερίδα, προκήρυξη, «Ο Φοίνιξ», «Η Άγκυρα», Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, πυρασφάλειες, «Παλιγγενεσία», εφημερίδα, εργολαβία, παραχώρηση, μαρμαρόστρωση, διαμαρτυρία, φοιτητές, υπογραφές, Ανατομείο, αίθουσα, παραδόσεις, ακαταλληλότητα
The digital material of the item is not available.