Κτήματα (Υποφάκελος 664.2)

Υποφάκελος uoadl:1833385 188 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κτήματα (Υποφάκελος 664.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
664.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
200 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, γενικός ισολογισμός, μέτοχοι, συνέλευση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, πληρωμές, εντολές, Πανεπιστήμιο, λογιστής, λογαριασμός, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, οικία, φόρος οικοδομής, πλειστηριασμός, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, αναφορά, Ανατομείο, Χημείο, οικοδομή, σχέδιο, συνεργασία, καθηγητές, επιτροπή, προαύλιο κατάστημα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Κ. Δεινοκράτης, αρχιτέκτονας, εργολαβία, όροι, προαύλιος χώρος, μετατροπές, έργα, υπολογισμοί, δαπάνες, υλικά, αμφιθέατρο, παραδόσεις, Χημεία, Ανατομία, έξοδα, εργολάβοι, προσφορές, επισκευές, χρωματισμός, σχέδιο, Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, σχεδιαγράμματα, κατασκευές, έπιπλα, συμφωνητικά, «Ο Έλλην Λαός», εφημερίδα, προκήρυξη, «Ο Φοίνιξ», «Η Άγκυρα», Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, πυρασφάλειες, «Παλιγγενεσία», εφημερίδα, εργολαβία, παραχώρηση, μαρμαρόστρωση, διαμαρτυρία, φοιτητές, υπογραφές, Ανατομείο, αίθουσα, παραδόσεις, ακαταλληλότητα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.