Συνεδρίαση Δευτέρα: 16 Οκτωβρίου 1969

Proceedings uoadl:183686 309 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 16 Οκτωβρίου 1969
Time Coverage:
19691016
Other subject categories:
Διοικητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Κατώτερο διδακτικό προσωπικό, προτάσεις για διορισμό
Δαπάνες, έγκριση
Φυσικομαθηματική Σχολή, κτιριακά σχέδια
Υποψήφια διδάκτορας Αμαλία Διονυσίου Αστερίου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Α. Μεταξάς, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Γ. Καρτσάτος, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Σ. Ιωαννίδης, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Δ. Πρίφτης, προφορική δοκιμασία
Διδακτορικές διατριβές και διπλώματα
Π. Ν. Πουλόπουλος, υποψήφιος υφηγητής, δημόσια δοκιμασία
The digital material of the item is not available.