Συνεδρίαση Δευτέρα: 16 Οκτωβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183686 310 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 16 Οκτωβρίου 1969
Χρονική κάλυψη:
19691016
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Κατώτερο διδακτικό προσωπικό, προτάσεις για διορισμό
Δαπάνες, έγκριση
Φυσικομαθηματική Σχολή, κτιριακά σχέδια
Υποψήφια διδάκτορας Αμαλία Διονυσίου Αστερίου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Α. Μεταξάς, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Γ. Καρτσάτος, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Σ. Ιωαννίδης, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Δ. Πρίφτης, προφορική δοκιμασία
Διδακτορικές διατριβές και διπλώματα
Π. Ν. Πουλόπουλος, υποψήφιος υφηγητής, δημόσια δοκιμασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.