Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1969-1970 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183363 1105 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1969-1970 Α
Χρονική κάλυψη:
1969-1970

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη: 2 Οκτωβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183681
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δευτέρα: 16 Οκτωβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183686
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη: 23 Οκτωβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183688
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τετάρτη: 6 Νοεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183691
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη: 20 Νοεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Ψήφισμα (έκτακτη συνεδρίαση): 24 Νοεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτη: 11 Δεκεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183697
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εβδόμη: 22 Δεκεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Ογδόη: 22 Ιανουαρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183701
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Ενάτη: 5 Φεβρουαρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183702
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Δεκάτη: 19 Φεβρουαρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183709
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο