Συνεδρίαση Δεκάτη: 19 Φεβρουαρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183709 355 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δεκάτη: 19 Φεβρουαρίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700219
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Πρακτικά, επικύρωση
Έκτακτοι καθηγητές επί τριετία, απόφαση Σχολής, Νομοθετικό Διάταγμα 408/1970 άρθρο 4
Ε. Γιάνναρης, Κυβερνητικός Επίτροπος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.