Συνεδρίαση Ογδόη: 22 Ιανουαρίου 1970

Proceedings uoadl:183701 353 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ογδόη: 22 Ιανουαρίου 1970
Time Coverage:
19700122
Other subject categories:
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Καθηγητής Γ. Βάρβογλης, έγγραφο για διδακτορικές διατριβές
Θεωρία και Εφαρμογές των υπολογιστήρων, τακτική έδρα, πρόταση ίδρυσης
Πρακτικά, επικύρωση
Υποψήφιος διδάκτορας Διονύσιος Ιθακήσιος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Μπάνος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κωτσάκης, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Α. Μωραΐτης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βαρδάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος, αναγόρευση
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γαλανόπουλος, ευχές
The digital material of the item is not available.