Συνεδρίαση Ογδόη: 22 Ιανουαρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183701 354 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ογδόη: 22 Ιανουαρίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700122
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Καθηγητής Γ. Βάρβογλης, έγγραφο για διδακτορικές διατριβές
Θεωρία και Εφαρμογές των υπολογιστήρων, τακτική έδρα, πρόταση ίδρυσης
Πρακτικά, επικύρωση
Υποψήφιος διδάκτορας Διονύσιος Ιθακήσιος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Μπάνος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κωτσάκης, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Α. Μωραΐτης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βαρδάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος, αναγόρευση
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γαλανόπουλος, ευχές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.