Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α. Μ. του Βασιλέως, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της Θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874

Rector Speeches uoadl:183762 1868 Read counter

Original Title:
Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α. Μ. του Βασιλέως, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της Θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1873-1874
Year of publication:
1875
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο των Αδελφών Περρή
Contributors:
Γεώργιος Α. Μακκάς, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 133-162
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο κ.τ.λ., σ. 80-87, 91-93
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία κ.τ.λ., σ. 60-80, 87-91, 93-132
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 55-56
Φοιτητές, σ. 45-54, 57-59
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-41
Number of pages:
164

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83