Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α. Μ. του Βασιλέως, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της Θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:183762 2145 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος Γεωργίου Α. Μακκά, τακτικού καθηγητού της Ειδικής Νοσολογίας και Κλινικής Ιατρικής και Αρχιάτρου της Α. Μ. του Βασιλέως, παραδίδοντος την Πρυτανείαν εις τον διάδοχον αυτού Κον Παναγιώτην Ρομπότην, καθηγητήν της Θεολογίας, τη 17 Νοεμβρίου 1874
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1873-1874
Έτος έκδοσης:
1875
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο των Αδελφών Περρή
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Α. Μακκάς, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 133-162
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο κ.τ.λ., σ. 80-87, 91-93
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία κ.τ.λ., σ. 60-80, 87-91, 93-132
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 55-56
Φοιτητές, σ. 45-54, 57-59
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-41
Αριθμός σελίδων:
164

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83