Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 1

Volume of Archival Material uoadl:183856 1105 Read counter

Title:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 1
Time Coverage:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 4 Οκτωβρίου 1979

Proceedings uoadl:202677
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση (έκτακτη): 8 Οκτωβρίου 1979

Proceedings uoadl:202678
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Δευτέρα (2): 11 Οκτωβρίου 1979

Proceedings uoadl:202679
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 18 Οκτωβρίου 1979

Proceedings uoadl:202680
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Έκτακτη (4η): 25 Οκτωβρίου 1979

Proceedings uoadl:202681
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 1 Νοεμβρίου 1979

Proceedings uoadl:202682
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 15 Νοεμβρίου 1979

Proceedings uoadl:202683
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 22 Νοεμβρίου 1979

Proceedings uoadl:202684
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 6 Δεκεμβρίου 1979

Proceedings uoadl:202685
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Έκτακτη (9): 11 Δεκεμβρίου 1979

Proceedings uoadl:202686
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202687
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 10 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202688
Unit:
Historical Archive