Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183856 1123 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 1
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 4 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202677
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση (έκτακτη): 8 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202678
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δευτέρα (2): 11 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202679
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 18 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202680
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Έκτακτη (4η): 25 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202681
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 1 Νοεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202682
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 15 Νοεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202683
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 22 Νοεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202684
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 6 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202685
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη (9): 11 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202686
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202687
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 10 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202688
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο