Συνεδρίαση Έκτακτη (4η): 25 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202681 333 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (4η): 25 Οκτωβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791025
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Βαθμολογίες, καταχώρηση
Πρόγραμμα για Δημόσιες Επενδύσεις
Περικοπή δαπανών από την τακτική πίστωση της Σχολής, επιπτώσεις στην εκπαίδευση (Διεύθυνση Οικονομική Υπηρεσιών, έγγραφο υπ'αρίθμ. 21169/25-5-1979)
Γεώργιος Μπέρσος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δεσποινίδα Αλ. Τσόκα, διδακτορική διατριβή,κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δεσποινίδα Φ. Αγγελάτου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Δεσποινίδα Ελ. Ιωάννου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη και συνεισηγητές η κ. Δηλάρη και ο κ. Στελακάτος
Κων. Θάνου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κων. Μητράκος, Αναγνωστίδης και Παντίδου
Εργαστήριο και έδρα Ζωολογίας, ειδικός επιστήμονας, προκήρυξη θέσης
Α. Ακρίτας, διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D), αναγνώριση
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (μονιμοποιήσεις)
Παν. Αποστολάκος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Χρήστος Κατσαρός, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Ευμ. Βερυκοκίδου Βιτσαροπούλου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Σ. Φιλιάνος, Ν. Χούλης και ο εντεταλμένος υφηγητής Κωστάκης
Γεώργιος Ψαράς, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Μητράκος, Αναγνωστίδης και Παντίδου
Ε. Ροζάκη Μαυρούλη, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Αποστολάκης, Αντωνίου και Ρεσβάνης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.