Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 18 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202680 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 18 Οκτωβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Εντολές διδασκαλίας, ανάθεση
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις, άδειες)
Μέλη Σχολής, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Προσκλήσεις σε καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού και έγκριση δαπανών για τα έξοδα φιλοξενίας
Πρακτικά, επικύρωση
Καθηγητής Δ. Κατάκης, αίτηση για απαλλαγή από τα καθήκοντά του
Φυσική, Β΄ έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων (άρθρο 59 Νόμος 5343/32)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.