Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202687 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Ιανουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800104
Σημειώσεις:
Ψήφισμα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Φοιτητικά
Ονόματα
Οικονομικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δωρεά στο Ταμείο Αρωγής των φοιτητών στη μνήμη του αποθανόντος καθηγητή Γ. Βάρβογλη
Ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.