Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 10 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202688 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 10 Ιανουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800110
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (προσλήψεις, ανανεώσεις, προαγωγές, μετατάξεις, μονιμοποιήσεις)
Δεσποινίδα Ι. Καβόγλη, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Μ. Δ. Γιόβα Βαρούχα, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Ν. Καζαντζάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητέςΘ. Κάκουλλος, Αποστολάτος και Καφάτος
Ν. Μοσχονάς, διδακτορική διατριβή, υποβολή, αναβολή λήψης αποφάσεως
Α. Βλαβιανού Αρβανίτη, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κ. Σέκερης, Κιόρτσης και Θ. Παταργιάς
Επισκέπτης καθηγητής Στ. Καμπάνης, πρόσκλησή του για το εξάμηνο 01/09-29/02/81 (πρόταση από τον καθηγητή Κάκουλλο)
Προσκλήσεις σε καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού και έγκριση δαπανών για τα έξοδα φιλοξενίας
Φοιτητές στο πτυχίο, αιτήσεις για διακοπή σπουδών
Φοιτητής στο Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας Α. Ανδρινόπουλος, διακοπή σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί και άλλα
Συγγράμματα, χαρακτηρισμός τους ως διδακτικά εγχειρίδια
Μετεγγραφές
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Α. Κανελλοπούλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ι. Ζαμπάκας
Πρακτικά Σχολής, χορήγηση σε καθηγητές (Β. Καπούλας, Μ. Παντίδου, Φ. Πλακογιάννη)
Φαρμακευτική Χημεία, έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων
Φυσική, Β΄ έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων (Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση αρίθμ. 2279/68)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.