Συνεδρίαση (έκτακτη): 8 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202678 314 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση (έκτακτη): 8 Οκτωβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791008
Σημειώσεις:
Ψήφισμα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ομότιμος καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Παπαϊωάννου, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.