Συνεδρίαση Δευτέρα (2): 11 Οκτωβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202679 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δευτέρα (2): 11 Οκτωβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791011
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (μονιμοποιήσεις)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.