Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 6 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202685 277 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 6 Δεκεμβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791206
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (προκηρύξεις θέσεων, μετατροπές θέσεων, προσλήψεις, ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια)
Ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, έγκριση εκπόνησης
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί και άλλα
Ανταλλαγές φοιτητών από μαθήματα που έχουν εξετασθεί σε άλλα Πανεπιστήμια
Μετεγγραφές
Καθηγητής Α. Βασιλειάδης, προβλήματα και αντιπαράθεση με φοιτητές
Χημείο και Εργαστήριο Ζωολογίας, κατάληψη, συζήτηση θέματος
Ε.Δ.Π., εκπρόσωποι, απόχωρηση από τη συνεδρίαση
Φοιτητικοί Σύλλογοι, εκπρόσωποι, αποχώρηση από τη συνεδρίαση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.