Συνεδρίαση Έκτη (6η): 15 Νοεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202683 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτη (6η): 15 Νοεμβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791115
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Επεισόδια, διακοπή της συνεδρίασης
Χημείο και Εργαστήριο Ζωολογίας, κατάληψη
Α. Βασιλειάδης, προπηλακισμός από φοιτητές
Νέος τακτικός καθηγητής Σέκερης, καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα
Ε.Δ.Π., εκπρόσωποι στη συνεδρίαση
Φοιτητικοί Σύλλογοι, εκπρόσωποι στη συνεδρίαση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.