Συνεδρίαση Έκτακτη (9): 11 Δεκεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202686 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (9): 11 Δεκεμβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791211
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επεισόδια, διακοπή της συνεδρίασης
Ε.Δ.Π., εκπρόσωποι στη συνεδρίαση, παραμονή στην αίθουσα
Φοιτητικοί Σύλλογοι, εκπρόσωποι στη συνεδρίαση, παραμονή στην αίθουσα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.