Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 1 Νοεμβρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202682 276 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 1 Νοεμβρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19791101
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές Καφάτος και Οικονόμου, παρουσία στη συνεδρίαση χωρίς έγγραφο διακοπής της άδειάς τους (νομικό θέμα από τον Κοσμήτορα σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση της Σχολής)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.