Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 2

Volume of Archival Material uoadl:183857 1164 Read counter

Title:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 2
Time Coverage:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Έκτακτη (11η): 15 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202689
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Έκτακτη: 17 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202690
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 17 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202691
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (13η): 24 Ιανουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202692
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Έκτακτη: 12 Φεβρουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202695
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Έκτακτη (18η): 26 Φεβρουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202697
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 28 Φεβρουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202698
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 6 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202699
Unit:
Historical Archive