Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183857 1165 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 2
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Έκτακτη (11η): 15 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202689
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Έκτακτη: 17 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202690
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 17 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202691
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (13η): 24 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202692
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 31 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202693
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 7 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτακτη: 12 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202695
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 21 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202696
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Έκτακτη (18η): 26 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202697
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 28 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202698
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 6 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202699
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο