Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 31 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202693 341 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 31 Ιανουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800131
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήρια, ίδρυση
Φοιτητικά θέματα (διαγραφές, εξεταστικά κ.α.)
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (εκπαιδευτικές άδειες, ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις)
Πρακτικά, επικύρωση
Ένταση με φοιτητές και αποχώρηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.