Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 21 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202696 338 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 21 Φεβρουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800221
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ετήσια προγράμματα σπουδών Τμημάτων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, προκηρύξεις και μετατροπές θέσεων, εκπαιδευτικές άδειες, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια)
Ανδριάνα Πανταζίδου, διδακτορική διατριβή, εκπόνηση
Α. Κούρτης, διδακτορική διατριβή, εκπόνηση
Π. Κακάνη Χρυσοβέργη, διδακτορική διατριβή, εκπόνηση
Κυρία Ι. Ντόντου Λιάπη, ερευνητική εργασία, έγκριση διεξαγωγής
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Καθηγητές, επικουρικοί καθηγητές και εντεταλμένοι υφηγητές, ποσό για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Ποσά για εκπαιδευτικές εκδρομές και ασκήσεις στην ύπαιθρο
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.