Συνεδρίαση Έκτακτη (18η): 26 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202697 316 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (18η): 26 Φεβρουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800226
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Δεσποινίδα Ι. Καβόγλη (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Κ. Θάνου (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Γ. Ψαρράς (βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Γ. Φανουράκης (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Κυρία Ε. Βερυκοκίδου Βιτσαροπούλου (βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Κυρία Η. Λιώκη Λειβαδά Τσελεπιδάκη (βοηθός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λάλας
Ε. Σαγκριώτης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Φιλοκύπρου, Καρούμπαλος και Ζαχαρίου
Α. Πινότσης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κοντόπουλος, Σβολόπουλος και Λασκαρίδης
Σ. Κουσουλάκος, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κιόρτσης, Σέκερης και Καφάτος
Κυρία Σ. Τζουβάρα Καραγιάννη, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Φιλιάνος, Χούλης και Θεμ. Χατζηϊωάννου
Σ. Πατάπης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Ρεσβάνης, Βαρώτσος και η καθηγήτρια Ευθυμίου
Α. Καρτσακλής (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Ζερβός, Ζαχαρίου και Φωκ. Χατζηϊωάννου
Ν. Τζανάκης (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Ζερβός, Ανδρεαδάκης και Ζαχαρίου
Α. Πατρώνης (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Ζερβός, Ανδρεαδάκης και Νεγρεπόντης
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Ι. Καστρίτση Καθαρίου (βοηθός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Φ. Αγγελάτου (μη βοηθός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Α. Τσόκα (βοηθός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Ανδρέου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Μπεμ, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αποστολάτος
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βερροιόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Σαββάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, συμπληρωματικές εξετάσεις για αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.