Συνεδρίαση Έκτακτη: 17 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202690 273 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 17 Ιανουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800117
Σημειώσεις:
Ψήφισμα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δωρεά στο Ταμείο Αρωγής Φοιτητών στη μνήμη του εκλιπόντα καθηγητή Ιωάννη Τρικκαλινού
Ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Κ. Τρικκαλινός, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.