Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 22 Ιανουαρίου 1975

Proceedings uoadl:184381 357 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 22 Ιανουαρίου 1975
Time Coverage:
19750122
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές
Υποψήφιος υφηγητής Ι. Δρακόπουλος, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γαλανόπουλος
Α. Κουτσαφτίκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Μ. Βαριάγκιν, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Συζήτηση για γενικά προβλήματα Σχολής
Γ. Μακρυγιάννης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Φυσικό Τμήμα, Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητών, πρόσκληση Σχολής για συμμετοχή στη συνεδρίαση
Εργαστήρια Ηλεκτρονικής και Πυρηνικής Φυσικής
Πειθαρχικό Συμβούλιο Καθηγητών
The digital material of the item is not available.