Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 22 Ιανουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184381 363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 22 Ιανουαρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19750122
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές
Υποψήφιος υφηγητής Ι. Δρακόπουλος, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γαλανόπουλος
Α. Κουτσαφτίκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Μ. Βαριάγκιν, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Συζήτηση για γενικά προβλήματα Σχολής
Γ. Μακρυγιάννης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Φυσικό Τμήμα, Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητών, πρόσκληση Σχολής για συμμετοχή στη συνεδρίαση
Εργαστήρια Ηλεκτρονικής και Πυρηνικής Φυσικής
Πειθαρχικό Συμβούλιο Καθηγητών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.