Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 24 Απριλίου 1975

Proceedings uoadl:184400 363 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 24 Απριλίου 1975
Time Coverage:
19750424
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Επικουρικοί καθηγητές, δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες της Σχολής
Γενικός Γραμματέας Πανεπιστημίου
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Σιδέρης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γρ. Μαράκης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Βαριάγκιν, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Παν. Γαλανοπούλου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Χρισ. Εγγονοπούλου Κότσιρα, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Ιωάν. Σαμουηλίδης, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Βεϊνή Χαρίτου, προφορική δοκιμασία
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.